Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la seva disposició informació corresponent a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars.

Feu click en els següents enllaços per descarregar els arxius corresponents:

 Tornar a la pantalla inicial

 

HORARI DE REGISTRE                                                                    

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.                                                                         

ENLLAÇOS                                            

* Junta Electoral Central

* Govern de les Illes Balears

* Oficina del Censo Electoral

* Ministerio del Interior

 

CONTACTE ALTRES JUNTES ELECTORALS

Junta Electorral Central  91 390 69 90 - 91 390 63 67

Junta Electoral Provincial    971 76 62 68 jepbaleares@gmail.com

Junta Electoral Zona Palma     971 67 86 03 comunicacionesjezpalma@gmail.com

Junta Electoral Zona Eivissa i Formentera  971 93 34 30 / 971 17 90 05 juntaelectoralzona.ibiza@justicia.es

Junta Electoral Zona Menorca  971 36 11 09 juntaelectoralzona.menorca@justicia.es

Junta Electoral Zona Inca  971 50 15 87  juntaelectoralzonainca2023@gmail.com        

Junta Electoral Zona Manacor 971 55 90 40  juntaelectoralzonamanacor2023@gmail.com

CANDIDATURES PROCLAMADES 

CORRECCIÓ ERRADES CANDIDATURES PROCLAMADAES

DIPUTATS  I DIPUTADES PROCLAMATS ELECTES

CONSELLERS I CONSELLERES PROCLAMATS ELECTES

 

 Tornar a la pantalla inicial

Junta Electoral de les Illes Balears C/Conqueridor 11 Palma de Mallorca Tlf: 971-228274 Fax: 971-718476 email: juntaelectoral@parlamentib.es