Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la seva disposició informació corresponent a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars.

Feu click en els següents enllaços per descarregar els arxius corresponents:

 Tornar a la pantalla inicial

 

HORARI DE REGISTRE                                                                    

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 16: a 19:00 hores

Dissabtes de 9:00 a 13:00 hores

Dies en què finalitzin terminis de 9:00 a 24:00 hores                                                                                   

ENLLAÇOS                                            

* Junta Electoral Central

* Govern de les Illes Balears

* Oficina del Censo Electoral

* Ministerio del Interior

 

CONTACTE ALTRES JUNTES ELECTORALS

Junta Electorral Central  91 390 69 90 - 91 390 63 67

Junta Electoral Provincial         

Junta Electoral Zona Palma     

Junta Electoral Zona Eivissa i Formentera 

Junta Electoral Zona Menorca  

Junta Electoral Zona Inca        

Junta Electoral Zona Manacor 

CANDIDATURES PROCLAMADES 

CORRECCIÓ ERRADES CANDIDATURES PROCLAMADAES

ELECCIONS 2023: Descàrrega aplicació consulta escrutini definitiu

RESULTATS PARLAMENT:     Mallorca    Menorca     Eivissa     Formentera

RESULTATS CONSELLS:     Mallorca     Menorca     Eivissa

CERA:   Mallorca     Menorca     Eivissa     Formentera

DIPUTATS I CONSELLERS PROCLAMATS ELECTES

CORRECCIÓ D'ERRADES PROCLAMACIÓ ELECTES

 

 Tornar a la pantalla inicial

Junta Electoral de les Illes Balears C/Conqueridor 11 Palma de Mallorca Tlf: 971-228274 Fax: 971-718476 email: juntaelectoral@parlamentib.es