Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la seva disposició informació corresponent a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars.

Feu click en els següents enllaços per descarregar els arxius corresponents:

 Tornar a la pantalla inicial

 

HORARI DE REGISTRE                                                                       CALENDARI ELECTORAL 

Per acord de la Junta Electoral de les Illes Balears de dia 25 de març de 2019 es fixa el següent horari de registre:

De dilluns a divendres
de 9:00 a 14:00 i de 16:30 a 19:00 hores                                                                                   

Dissabtes de 9:00 a 12:00 hores

Dies en que finalitzin terminis de 9:00 a 24:00 hores ininterrompudament.

ENLLAÇOS                                            

* Junta Electoral Central

* Govern de les Illes Balears

* Oficina del Censo Electoral

* Ministerio del Interior

 

CONTACTE ALTRES JUNTES ELECTORALS

Junta Electoral Provincial         971 76 62 68

Junta Electoral Zona Palma     971 67 86 03

Junta Electoral Zona Eivissa i Formentera 971 93 34 30

Junta Electoral Zona Menorca  971 36 11 09

Junta Electoral Zona Inca        971 50 15 87

Junta Electoral Zona Manacor 971 55 90 40

CANDIDATURES PROCLAMADES

CORRECCIÓ ERRADES CANDIDATURES PROCLAMADAES

ELECCIONS 2019: Descàrrega aplicació consulta escrutini definitiu

RESULTATS PARLAMENT:     Total     Mallorca    Menorca     Eivissa     Formentera

RESULTATS CONSELLS:     Mallorca     Menorca     Eivissa

CERA:   Mallorca     Menorca     Eivissa     Formentera

DIPUTATS I CONSELLERS PROCLAMATS ELECTES

DIPUTADOS Y CONSEJEROS PROCLAMADOS ELECTOS

 Tornar a la pantalla inicial

Junta Electoral de les Illes Balears C/Conqueridor 11 Palma de Mallorca Tlf: 971-228274 Fax: 971-718476 email: juntaelectoral@parlamentib.es